หน้าแรก ติดต่อเรา

ประกาศรายชื่อ-ผู้สอบผ่านการคัดเลือก-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-ผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม-จำนวน 5 ตำแหน่ง- ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม-จำนวน 5 ตำแหน่ง- ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้สอบผ่านการคัดเลือก-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม-ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 11 อัตรา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศ-รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 5 ตำแหน่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือก-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือก-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศวัน เวลา และสถานที่-สอบพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคล-เข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
>